Generalforsamling 2021

Generalforsamling

Mer info kommer når det blir avgjort om det blir fysisk møte eller digitalt som i fjor