Grunnet en teknisk feil i Usbls systemer er fakturaene for juni måned blitt høyere enn de skulle være.
Feilen er avdekket, rettet og det er produsert nye fakturaer med forfall 21.06 – altså 1 dag etter normal forfallsdato. Disse vil sendes ut ila kvelden 30.05.

Hva har skjedd?
Usbl ser alltid etter metoder for å smidiggjøre sine tjenester til boligselskapene de forvalter. Dessverre har en ny robotisert arbeidsprosess ikke vært helt i humør, og lånekostnadene (avdrag og renter) har kommet med to ganger på samme faktura.

Hva skal du som beboer/fakturamottaker gjøre?
Slett faktura med forfall 20.06. Betal faktura med forfall 21.06 (den laveste av de to fakturaene du har mottatt).

Usbl beklager det inntrufne og ber alle henvendelser rettes til deres kundesenter på 22983800 eller usbl@usbl.no. Du kan også se korrekt fakturabeløp på Min Side via Usbl.no.