Balkongrehabilitering – status

Fremdrift

Det begynner å nærme seg avslutning på prosjektet med stormskritt, noe som antakelig er gledelig for alle. Det er gjennomført ferdigbefaring på blokk 5, og innglassinger og fronter remonteres. Etter planen vil dette ferdigstilles i løpet av neste uke (uke 47).

Markiser

Terrassemarkiser (til leiligheter på bakkeplan) leveres og monteres i uke 47. Øvrige markiser (på balkongene oppover i etasjene) leveres og monteres fra uke 48, som monteres ved bruk av lift. Markisene vil monteres i rekkefølgen blokk 5, 4, 1, 2 og 3. Årsaken til at monteringen gjøres i en annen rekkefølge enn prosjektet for øvrig, er for å kunne montere det man kan på blokk 4 og 5 forhåpentligvis før det kommer snø, da tilkomsten til balkongene i blokk 4 og 5 vil begrenses og bli mer utfordrende i tilfelle snø.

Det minnes om at markisene i leilighetene på bakkeplan vil monteres på en annen måte enn tidligere, de vil her monteres opp med «boks» rett på innsiden av taket. Utformingen med festet på markisene i 1. etasje vil altså bli annerledes enn tidligere, men være en mer holdbar og sikker løsning.

Fjernkontroll til markisene og brukerveiledning vil legge si en plastlomme og tapes på vegg el. Det er derfor viktig at alle er påpasselige med å ta inn dette snarest mulig etter markisene er montert, slik at utstyret ikke blir borte.

Styret legger også ut brukerveiledning på borettslagets hjemmeside.

Sprekker i inngangspartier på blokk 4 og 5 – arbeider på inngangsparti i 38 N

Styret mottok for et par uker siden melding fra to beboere om oppdaget sprekk i inngangspartier i 38 K. Dette ble meldt videre til prosjektleder og entreprenør, og ble undersøkt nærmere i forbindelse med ferdigbefaring på blokk 5 tirsdag 8. november.

Tilsvarende sprekker er påvist på samtlige inngangspartier i blokk 4 og 5, men sprekkene er ikke nye. Sprekkene skyldes at inngangspartiet (med tilhørende sykkelbod) ikke er fundamentert på samme måte som blokkene for øvrig, de står kun på en «plate», og som følge av dette siger de med tiden. Det er dette siget som har medført sprekkdannelsen.

Sprekkene er etter dette ikke til fare for bygningsmassen, men skadene på inngangspartiene bør likevel utbedres, da disse kan medføre at deler av taket sprekker opp og faller ned. Styret har mottatt tilbud fra Consolvo på utbedring av inngangspartiet i 38 N, som er verst utsatt, og akseptert dette. Etter dette er gjennomført vil man ta stilling til videre gjennomføring av utbedring av de øvrige inngangspartiene i blokk 4 og 5. Arbeidet iverksettes så snart som mulig.

Julelystenning 1. søndag i advent – søndag 27. november

Tradisjonen tro arrangeres julelystenning 1. søndag i advent, som i år faller på søndag 27. november. Tut&Blæs spiller og lysene tennes kl. 16:30.

Da Grendehuset fortsatt benyttes av entreprenør i forbindelse med balkongprosjektet, er det ikke rom for ytterligere arrangement med grøt, slik vi pleier. Vi håper imidlertid at musikk og lys vil skape god stemning, og satser på fullverdig opplegg neste år!

 

Ta kontakt med styret på styret@ostausa.no (eller ved lapp i postkassa på Grendehuset) om det skulle være noe.