Garasjeport

Til info

Garasjeporten til øvre garasje har hatt en del feil i det siste med åpne og lukke problemer. noen av problemene har vært at porten har blitt kjørt på og kommet ut av stilling, andre har vært at den har blitt skyvet ut av stilling.

PORTEN STÅR NÅ I ÅPEN STILLING TIL DENNE BLIR BYTTET UT MED EN NY PORT, DETTE KAN TA INTIL 6 UKER. ( SLUTTEN AV JUNI )