Styret kaller inn til et beboermøte på Grendehuset 8 november kl 18.

Beboermøtet er en møteplass mellom beboerne og styret, hvor beboerne informeres om hva styret jobber med, hva som rører seg i borrettslaget og lignende. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret.

Tema for møte vil være følgende:

  • Oppdatering betongrehabilitering. Consolvo/Arqdesign
  • Gjennomgang ordensregler/Ro tider
  • Festkomite informasjon -Borrettslaget fyller 50 år
  • Vedlikehold av felles areal
  • Vannlekkasjer
  • Index regulering av husleie
  • Innspill fra beboere

Vi ønsker at innspill fra beboere sendes på epost eller legges inn i postkassen ved grendehuset senest 2 november.

Vel møtt til et hyggelig beboermøte!