Balkongrehabilitering – status

Fremdrift

Det ble i blokk 4 avdekket mer omfattende skader på to av balkongene, som har medført noe forsinkelse, da det ble nødvendig med ytterligere vurdering av hvordan dette skulle utbedres. Løsningen ble en «forenklet» katodisk beskyttelse, som er langt mindre kostbar enn fullverdig katodisk beskyttelse. Entreprenør Consolvo har meddelt at de håper på å ta igjen forsinkelsen, og styret har heller ikke fått informasjon om annet per nå.

Det er for øvrig tydelig av skadene som er avdekket etter arbeider på samtlige balkonger, og da spesielt i blokk 4, at rehabiliteringen var nødvendig. Dersom man hadde ventet lenger med å gjennomføre dette, ville omfanget av utbedring og kostnader blitt langt større.

Markiser

Som tidligere nevnt ble levering av markiser utsatt, som følge av økt pris på opprinnelig valgte leverandør. Markisene ble imidlertid endelig satt i bestilling for om lag tre uker siden, og med seks ukers estimert leveringstid er disse ventet i uke 47. De blir deretter montert fortløpende, og vi kommer tilbake til hvilken rekkefølge det blir gjort i. (I utgangspunktet blir det gjort i rekkefølgen A-N, slik alt annet er gjort i forbindelse med prosjektet, men det kan være praktiske hensyn, som tilsier at det bør gjøres i en annen rekkefølge. Dette vil i alle tilfeller informere nærmere om når vi kommer dit.)

Det har også vært utfordringer i tilknytning til bl.a. feste av markisene i første etasjer, hvor tidligere feste (lange braketter festet i taket) har medført at de største markisene har fått bøy på seg over tid. Av denne grunn er det vedtatt at nye markiser i 1. etasjene skal monteres opp med «boks» rett på innsiden av taket. Utformingen med festet på markisene i 1. etasje vil altså bli annerledes enn tidligere, men være en mer holdbar og sikker løsning.

Farge og utforming på markiseduken vil være som tidligere, hvite og blå striper, men i en noe mørkere nyanse enn før, for ikke å komme i for stor kontrast med de blå profilene, hvor både glans og farge har blitt falmet fra monteringen for 15 år siden.

Styret har for øvrig også bedt om å få serviceavtale med markiseleverandør, slik at det blir enklere for både styret og beboerne å ha tilgang på vedlikehold og reservedeler i tiden etter disse er montert.

Vask av innglassinger og fronter

Det er vedtatt at innglassinger og fronter skal vaskes før disse remonteres på hver enkelt balkong. Dette er en «grovvask», og man kan med andre ord ikke forvente et prikkfritt resultat. Samtidig er det viktig at styret får beskjed dersom det er innsigelser til dette.

Styret har videre etter henvendelse fra beboer undersøkt vask av de blå profilene som går horisontalt opp mellom leilighetene. Dette er gjennomført som prøveprosjekt på tverrblokka (blokk 3), og styret har bedt om at dette gjøres også på de resterende blokkene.

Ferdigstillelse etter rehabiliteringen er gjennomført

Flere har stilt spørsmål til ferdigstillelse etter selve rehabilteringsjobben er gjennomført, fronter og innglassinger er remontert, og sperringer fjernet. Dette gjelder spesielt i 1. etasjene. Fremdriftsplanen som er utdelt i forbindelse med prosjektet, viser fasene for demontering av fronter og innglassing, oppsett av stillas, periode for rehabilitering av betongen, fjerning av stillas og remontering av fronter og innglassinger. Arbeidet er ikke dermed ferdig som sådan, da det gjenstår både etterjustering av innglassinger og også ferdigstillelse og istandsetting av uteplasser i 1. etasjene.

For blokk 1, 2 og 3 skal det etter det styret har fått opplyst vært fullstendig ferdigstilt i løpet av to uker. For blokk 4 og 5 vil vi komme tilbake til tidspunktet for fullstendig ferdigstillelse i tråd med det som er skrevet over etter hvert. Det bemerkes at innglassinger fra Lumon kan være forsinket i noen grad, da underentreprenør Arqdesign, venter på å få reservedeler til disse innglassingene fra Lumon.

Dersom det er forhold som fra beboerne anses som ikke fullstendig, så er det viktig at styret får beskjed, og vi vil ta dette videre.

Betaling av nye innglassinger

Styret har mottatt og iverksatt bestilling av innglassing til de som har bestilt dette. Innglassingene forventes levert rundt uke 48. Styret tar kontakt med de som har bestilt innglassing i forhold til betaling, men betaling gjøres altså ikke før etter innglassingene er montert.

Lånopptak i forbindelse med prosjektet + øvrige felleskostnader

Som tidligere nevnt ble lånet, som ble tatt opp i forbindelse med prosjektet, utbetalt i juni og fordelt på felleskostnadene etter fordelingsnøkkelen i august. Del to av lånopptaket ble utbetalt i oktober, men felleskostnadene (altså, kapitalkostnadene – renter og avdrag) endres ikke som følge av dette, da terminbeløpet er fast.

Renter og avdrag på borettslagets felles lån endres for øvrig automatisk ved rentejustering. Styret har fått spørsmål om hvorfor felleskostnadene er økt flere ganger, men det er altså kun kapitalkostadene (renter og avdrag) som er økt, og som gjøres automatisk, mens driftskostnadene ikke er økt på lang tid.

Du finner fullstendig oversikt over dine kostnader på «Min side» hos Usbl. Vi oppfordrer alle til å registrere seg her, og også oppdatere telefonnummer og epostadresse, for enklere informasjonsflyt.

A konto-betaling og avregning varmtvann

Styret fikk i etterkant av årets avregning av varmtvannsforbruk flere henvendelser med spørsmål om ikke det kunne foretas hyppigere avregninger eller sette opp a konto-beløpet. Dette som følge av at kostnadene til varmtvann naturlig nok har vært langt høyere det siste året, grunnet høye energikostnader, enn det det har vært tidligere.

Styret har undersøkt dette nærmere, og vurdert at det ikke er ønskelig med hyppigere avregninger. Dette av hensyn til kostnadene det innebærer. Det er videre vurdert som lite hensiktsmessig å øke a konto-beløpet for samtlige, da det er svært store variasjoner i forbruket blant de ulike andelseierne. Styret har imidlertid sett på en mulighet som innebærer «forbruksbasert a konto». Styret har forespurt Usbl om nærmere informasjon angående dette, og vil vurdere det så snart vi har nødvendig fakta på bordet.

Vi oppfordrer for øvrig hver enkelt til å opprette profil på Ista, slik at man kan sjekke jevnlig forbruk av varmtvann og unngå ubehagelige overraskelser når avregningen blir foretatt neste år. Du kan ta kontakt med Ista på support@ista.no eller tlf. 22 88 59 00 dersom du trenger hjelp med å opprette profil. Du finner innloggingssiden her www.istaonline.no.

Sykkelrydding

Styret varslet om gjennomføring av rydding og fjerning av sykler i sammenheng med komprimatorbil tirsdag 11. oktober. Dessverre ble dette ikke gjort, da vaktmester var fraværende og vikar ikke hadde kapasitet til å gjennomføre dette. Styret vil derfor komme tilbake med informasjon om nytt tidspunkt og frist for merking av sykler.

Ta kontakt med styret på styret@ostausa.no (eller ved lapp i postkassa på Grendehuset) om det skulle være noe.


Med vennlig hilsen

Styret i Østausa Borettslag