Markiser og innstillinger

Etter de nye markisene ble montert har styret fått flere henvendelser med spørsmål om hvorfor ikke duken går lenger ned. Styret har forespurt leverandøren, Oslo Markiser, som viser til at de i forkant av montering og innstilling har beregnet* endestopp slik at produktet fungerer etter sin hensikt i forhold til solens bevegelser.

* Vi har beregnet helt i grenseland for lav vår sol og lav høst sol for blokk C, toppetasjer. Så kan det være litt «sidesol» for blokk A og B. Varmehindring er likevel i det vesentlige ivaretatt slik det står nå.

Merk også: Større grad av utfall vil gjøre produktet mer vindutsatt.

Det er fullt mulig å korrigere innstillingene på markisene, slik at disse går så langt som man selv ønsker. Styret har skrevet ut beskrivelsen av hvordan dette gjøres etter bruksanvisningen under, slik at det skal være enklest mulig å forstå.

Slik endrer du endestopp:

  • Kjør ut markisen til den stopper, hold inne opp-knapp og ned-knapp samtidig i 5 sekunder (til markisen gjør to bevegelser, som bekrefter at den er i innstillings-modus)
  • Finjuster markisen dit du vil ha nytt endestopp (bruk opp- og ned-knapp for å justere)
  • Hold inne stoppknappen i 2 sekunder
  • To bevegelser på markisen bekrefter endret innstilling av endestopp

Det gjøres oppmerksom på at eventuelt behov for service som følge av feilinnstillinger en selv utfører må bekostes av den enkelte.

Utredning av mulighet for montering av varmepumper

Styret har det siste året mottatt flere henvendelser med spørsmål om installasjon av varmepumpe. Til nå er det ikke vært tillatt av styret, dette med bakgrunn i inngrep i fasaden og mulig støyproblematikk. Som følge av henvendelsene som har kommet, har styret besluttet å få undersøkt med fagkyndig om det faktisk kan la seg gjøre å installere varmepumpe, uten at dette medfører sjenerende støy eller andre problemer med bygningsmassen. Obos Prosjekt vil kartlegge dette, og gi sin vurdering i rapport. Styret vil på bakgrunn av den fagkyndige vurderingen ta stilling til om varmepumpe bør tillates eller ikke.

Husk frist 24. februar for å melde saker til generalforsamling 2023 og oppfordringen til å melde seg selv eller andre kandidater til styreverv!